Säätiöstä

Uuden Salon muodostaminen synnytti tarpeen huolehtia Perniön paikalliskulttuurin jatkuvuudesta.
Kymmenen yksityishenkilöä ja Perniön Kotiseutuyhdistys ry perustivat syksyllä 2008 tätä varten Perniökulttuuri-säätiön.

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää perniöläisyyttä, sen kulttuuria sekä tietoa sen historiallisista juurista. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan säilyttämällä ja asettamalla julkisesti näytteille perniöläisvaikutteista taidetta, järjestämällä muita kulttuuritapahtumia sekä tukemalla paikallista kulttuuriperinnettä ja sen tekijöitä. Säätiö voi myöntää apurahoja sekä tukea tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Säätiön säännöt

Talous

Säätiön perustajat lahjoittivat säätiölle peruspääoman. Perniön kunta, seurakunta sekä paikalliset pankit lahjoittivat hallussaan olevat perniövaikutteiset taulut ja taide-esineet säätiölle. Säätiö on myös saanut rahalahjoituksia sekä yksityishenkilöiltä että liikelaitoksilta. Suurimman lahjoituksen teki Perniön Osuuspankki. Toiminnan aloittamisen jälkeen on säätiö saanut taidelahjoituksia myös yksityishenkilöiltä.

Säätiö on yleishyödyllinen. Säätiön toimintamahdollisuuksia rajaa sen omaisuuden tuotto. Siksi lahjoitukset ovat edelleen tärkeitä. Sääntöjensä mukaan säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia. Yritykset voivat tietyissä rajoissa vähentää säätiölle tekemänsä lahjoitukset veroistaan, sillä säätiö on hyväksytty verotuksessa vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi. Verovähennysoikeuspäätös, PDF

Säätiön pankkitilit:

Lounaismaan Osuuspankki FI75 5334 0020 0421 11 (533400 - 242111)
Someron Säästöpankki FI93 4327 0010 0301 93 (432700 - 130193)

Toimintakertomukset

SÄÄTIÖN TOIMINTA VUONNA 2018

Säätiö järjesti 6.1.2018 loppiaiskonsertin Perniön Pyhän Laurin kirkossa yhdessä Salon seurakunnan Perniön alueen kanssa. Esiintyjinä olivat tenori Mika Nisula ja säestäjänä urkuri Jimi Järvinen. Kuulijoita oli 175 henkeä. Konsertti oli yleisömenestys.

Säätiö jakaa vuosittain 200 euron stipendin Perniön lukion uudelle ylioppilaalle lakkiaisten yhteydessä. Perusteena on oppilaan erityinen kiinnostus Perniön kultttuuria kohtaan. Stipendin saajan valitsivat koulun opettajat. Vuonna 2018 stipendin sai ylioppilas Marjukka Lehtonen.

LainaMakasiinissa oli Laurin Markkinoiden yhteydessä 23.7.-5.8.2018 Kalle Kaarnan maalausten näyttely. Esillä oli yhteensä 15 teosta, joista 8 oli säätiön omistamaa ja 7 yksityisiltä henkilöiltä. Yleisöä kävi näyttelyssä vilkkaasti.

Perniökulttuuri-säätiön uudet kotisivut valmistuivat vuoden loppupuolella. Sivujen suunnittelija Sanja Fagerström valtuutettiin ylläpitämään sivuja ja hoitamaan niiden päivitys. Kotisivu löytyy osoitteesta www.pernio.fi/pks.